معاویة بن عمار از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل کرده: «من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقیت الّتی وقّتها رسول اللّه ـ ص ـ لاتجاوزها الاّ و انت محرم، ... و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و هی مهیعة...».23

ابوایوب ابراهیم بن عیسی خزاز به امام صادق ـ ع ـ عرض کرد:(«حدِّثْنی عن العقیق اوقت وقته رسول اللّه ـ ص ـ ، او شی صنعه الناس فقال: انّ رسول اللّه وقت لأهل المدینة ذالحلیفة و وقّت لأهل المغرب الجحفة ـ و هی عندنا مکتوبة مَهْیَعَة ـ و وقت لأهل الیمن یَلَمْلَمْ، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل نجد العقیق».24

ابن عباس روایت کرده است: «انّ رسول اللّه ـ ص ـ وقت لأهل المدینة ذا الحلیفة، و لأهل الشام الجحفه، و لأهل نجد قرن المنازل، و لأهل الیمن یلملم، و قال: هن لهم و لکلّ آت اَتی علیهن من غیرهن، ممن اراد الحج و العمرة، و من کان دون ذلک فمن حیث أنشأ، حتی أهل مکة من مکة».25

مسلم در روایت دیگری از پیامبر ـ ص ـ (نقل از عبدالله بن عمر) آورده: «... و مُهَلُّ اهل الشام مَهْیعة و هی الجحفة». 26

فقهای شیعه نیز چنین آورده اند:

در فقه الرضا27 و المقنع:28 «وقّت لأهل الشام المهیعة و هی الجحفة».

در الهدایه29 و المقنعه:30 «وقت لأهل الشام الجحفة».

در النهایة،31 الجمل و العقود،32 السرائر33 و المواسم:34 «و میقات اهل الشام الجحفة». در کتاب الاصباح35 و الغنیه:36 «و لمن حجّ علی طریق الشام الجحفة».

البته در صورت اضطرار، اهل مدینه نیز از جحفه محرم می شدند.

در صحیح حلبی آمده است: «من أین یحرم الرجل اذا جاوز الشجرة؟ قال: من الجحفة، و لایجاوز الجحفة الاّ محرِماً». فقهای اهل سنت نیز میقات اهل شام، مصر و مغرب را جحفه می دانند.37

فقیهان و مراجع معاصر نیز مانند مرحوم آیت الله العظمی حکیم،38 آیت الله العظمی خوئی،39 و آیت الله العظمی گلپایگانی40 جحفه را میقات حاجیان شام، مصر و مغرب می دانند.

آیت الله العظمی امام خمینی ـ رحمة الله علیه ـ می فرماید: «بدانکه محل احرام بستن برای عمره تمتع که آن را میقات می نامند... پنج محل است: ... پنجم ـ جحفه است و آن میقات کسانی است که از راه شام به حج می روند».41

راه های منتهی بر جحفه (از مدینه به مکه)


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی